Práca na sebe

Radosť zo života

Kto chce zbierať plody, ktoré rastú
v tunajšej záhrade poznania,
ten musí premeniť celý svoj život
v sústavné učenie sa.

Bo Yin Ra

Pri náhlych životných zmenách, keď sa ocitneme na životnej križovatke napr. z dôvodu choroby, prežívaní krízy vo vzťahu, pracovnom alebo osobnom živote, si uvedomujeme potrebu niečo pochopiť, prijať a v sebe zmeniť. Posunúť sa ďalej. Krok po kroku vykonávame prácu na sebe, meníme sa, naprávame chyby, odpúšťame a viac rozumieme sebe aj iným. Lekcie zvládneme vtedy, ak tie isté chyby v živote už neopakujeme.

Vyšli sme z jednoty. Preto má všetko v nás svoje miesto a svoj význam. Sme celiství. Vo svete polarít a duality sa učíme prijímať sa, milovať sa, sústavne sa vyvíjame a meníme.

Práca na sebe Vám umožní začať sa orientovať  v sebe, odhaliť a uvoľniť hlboké bloky, strachy a stresy, zbaviť sa nefunkčných zastaralých presvedčení či mentálnych myšlienkových programov a naučiť sa novým pocitom radosti, ľahkosti, spontánnosti a lásky k sebe. Pomocou koučovania a terapií nastavíme spoločne krok za krokom zrkadlo skrytým vrstvám vo Vás, ktorým porozumiete, naučíte sa s nimi pracovať a transformovať ich na lásku. 

Mojím poslaním je spojiť ľudí s ich srdcom a dušou a vedomou prácou na sebe im umožniť nájsť cestu k vnútornej slobode. Harmonizovaním fyzickej, emocionálnej a mentálnej stránky pomôcť upevniť alebo znovuobjaviť radosť zo života.

Pre Vás je to aktívna práca na sebe a ja pri nej pôsobím ako sprievodkyňa a  Váš transformačný kouč. Všetky podstatné odpovede na Vaše otázky a prežívané situácie máte v sebe. Mojou úlohou je objaviť ich spolu s Vami a pracovať s nimi.

S čím pracujem:Radosť zo života