Pomoc k sebapomoci

shutterstock_153600236Ak niečo v živote vŕzga,
ak Ťa „päta tlačí“,
a to, čo žiješ, si vieš predstaviť krajšie,
treba hľadať pomoc.

Najťažšie a najľahšie zároveň je začať u seba.
Ja to nazývam, požiadať o pomoc k sebapomoci.
Vôbec nejde o prevratné zmeny:
Nemyslím hneď na rozídenie sa s celým svetom,
ani okamžite zmeniť bydlisko alebo štát.
Ide o nový pohľad na život, na veci, ktoré sa mi dejú,
na vzťahy, ktoré žijem.

Postupne budem uverejňovať, ako z môjho pohľadu k tomu pristúpiť. Za jednu z najdôležitejších vecí považujem uvedomiť si a prijať, že fungujeme na základe určitých zákonitostí, ktoré súvisia s vývojom našej duše, a na základe toho, čo sme si sami naplánovali a pripravili. Všetko však vieme práve my sami zmeniť, ak si uvedomíme, že funguje týchto 12 karmických súvislostí, ktoré nás ovplyvňujú:

Karma v sanskrte znamená "akciu". Výraz je ekvivalentom k Newtonovmu zákonu akcie a reakcie. Keď myslíme, hovoríme, konáme, uvádzame do pohybu silu - energiu, ktorá sa potom manifestuje. Tento zákon príčiny a následku rozhodne nie je "trestanie", je to jednoducho prírodný fenomén, ktorý existuje nezávisle na tom, či tomu veríme alebo nie.

1. Ako zaseješ, tak zožneš
Parafráza príčiny a následku. Čokoľvek vypustíme do vesmíru (myšlienka, slovo, čin), to sa skôr či neskôr vráti. Keď chceme šťastie, lásku, mier a priateľstvo, musíme v prvom rade byť šťastní, mierumilovní, milujúci a skutočne priateľskí. Vaše šťastie je len stavom mysle, za ktorý ste zodpovední vy sami.

2. Tvorenie - tvoríme navonok i dovnútra
Každá situácia si vyžaduje našu účasť, pretože sme vždy jedno s vesmírom. Vnútorným aj vonkajším. Čokoľvek nás obklopuje, to je spojené s naším vnútorným stavom. Uvedomte si, čo vás obklopuje, pretože to vás aj utvára. Obklopte sa zámerne tým, čím chcete byť.

3. Prijímanie namiesto vymedzenia
Čo odmietate, to bude pokračovať. Ak niečo vnímate negatívne, s odporom, potom jednáte s mysľou, ktorá si nie je vedomá jednoty s celým vesmírom. Ak nejednotu sejete, rovnako ju aj zožnete - vymedzovanie, posudzovanie, odpor. Prijímajte všetko s vedomím jednoty.

4. Rast
My sami sa musíme meniť a rásť, nie svet okolo nás. Ten ovplyvňujeme až druhotne. Jediné, čo naozaj môžeme ovplyvniť sme my sami - naša myseľ, emócie. Keď zmeníme sami seba, zmení sa aj naše okolie.

5. Zodpovednosť
Ak je niečo v mojom živote zle, je niečo zle aj vo mne. Sme zrkadlom nášho okolia a naše okolie je zrkadlom nás. To je univerzálna pravda. My sami sme zodpovední za všetko, čo sa nám v živote deje.

6. Prepojenie
Hoci niečo vyzerá zdanlivo neprepojené, všetko vo Vesmíre je prepojené a navzájom sa ovplyvňuje. Jeden krok vyvoláva ďalší krok a tak ďalej. Všetko začína aj končí prvým a posledným, slovami, jedným krokom. Malá zmena, krok, môže vyvolať sekvenciu akcií, ktorá bude zakončená veľkou zmenou. Nepodceňujte žiadne myšlienky, slová, činy, nech už vyzerajú akokoľvek malé a nevýznamné.

7. Sústredenie
Naša myseľ sa môže v jednu chvíľu sústrediť iba na jeden objekt. Ak sa sústredíme na prítomnosť, nemôžeme mať v mysli myšlienky ako zlosť, hnev, chtivosť.

8. Odovzdanie
Ak v niečo veríte, skôr či neskôr vás život vyzve, aby ste svoju vieru ukázali v praxi.

9. Prax
Myšlienky na minulosť, staré vzory správania, staré sny blokujú všetko nové. Praktizujte meditáciu - sústredenie sa na "tu a teraz". Len tak zakúsite všeobjímajúcu jednotu a prúd. Keď ste v minulosti či budúcnosti, zažívate len svoje vymedzené ja. To zasieva nejednotu, ktorú tiež zožnete.

10. Zmena
Minulosť sa opakuje, kým sa z nej nepoučíme. Poučenie môže znamenať aj vedomé prijatie vecí "takých, aké sú". Bez odsudzovania, hodnotenia, odporu. Tým zmeníme svoj ​​postoj a veci už nikdy nebudú vyzerať ako predtým - zmenia sa.

11. Trpezlivosť a odmena
Každá odmena začína prácou. Dlhotrvajúca odmena vyžaduje trpezlivú a vytrvalú prácu. Čím viac žijeme v jednote s vesmírom (sami so sebou), tým väčšie šťastie nasleduje. Trpezlivosť je známkou vedomia jednoty. Netrpezlivosť je známkou nejednoty, nežitia v prítomnosti.

12. Inšpirácia
Každá hodnota je výsledkom energie, ktorá bola vložená. Príspevok každého z nás je príspevok do celku.

Veľa odvahy a energie
pri pomoci k sebapomoci Vám praje Anka

Časť o karme je prevzatá z www.sebeřízení.cz (publikované 14.02.2014).