Čím je pre Vás cesta k plánom duše prínosná?

Foto 13Vhľad:          

Uvidíte sami seba, svoju životnú cestu a vzťahy s blízkymi ľuďmi  z perspektívy večnej duše

Prijatie:

Pocítite hĺbku prijatia seba samého/samej v atmosfére bezpodmienenčnej lásky.
Príjmete to, kým ste, a aj to, čo je Vašou súčasťou na ceste životmi, čo k Vám patrí.

Pochopenie:

Precítite a pochopíte kto ste a čo je Vaším poslaním v tomto živote.
Pochopíte súvislosti, bloky a citové zranenia, ktoré si nesiete z minulých životov ako učebnú lekciu na vyriešenie v tomto živote.
Ukáže sa Vám zmysel prežitých zlomových situácií v súčasnom živote.
Pochopíte, čo je za tým, že inklinujete k určitému druhu práce, k určitým ľuďom a miestam

Uvedomenie:

Dáte si do poriadku vzťahy s blízkymi osobami a možno prežijete aj hlboké odpustenie sebe  a blízkym.
Uvedomíte si, v čom spočíva Vaša cesta ku zdraviu, uvoľnenému a radostnému prežívaniu.

Vďačnosť:

Prežijete veľkú vďačnosť za to, kým ste a kým sa stávate

Zmeny:

Po cesta k plánom duše môžu v súlade s Vašou bytosťou na jemnohmotnej úrovni prebiehať zmeny takým tempom a spôsobom, aký vyhovuje práve Vám. Čo sa zmení vo Vašom vnútri, bude sa manifestovať aj navonok.

Viac o ceste k plánom duše tu.