Láska a Rozchod

Na kraji pole stály Láska a Rozchod a kochaly se pohledem na mladý pár. Rozchod si nadšeně zamnul ruce: "Vsaď se, že je rozloučím?" Láska požádala: "Nech mě jedenkrát k nim přijít a pak si můžeš dělat, co chceš - a uvidíme, jestli je dokážeš odloučit". Rozchod souhlasil.

Láska přistoupila k mladému páru, přitiskla se k němu, pohlédla každému z nich do očí a uviděla, jak mezi nimi proběhla jiskra… Láska od nich odešla a řekla: "Teď je řada na tobě". Rozchod řekl: "Ne, ne, teď nic dělat nemůžu, teď jsou jejich srdce naplněna láskou. Zaskočím k nim později".

heart-1077724_640

Uběhl nějaký čas. Rozchod vešel do domu a uviděl mladou maminku s dítětem a otce. Rozchod doufal, že láska už pominula, ale když pohlédl do jejich očí, spatřil v nich Vděčnost. Pokrčil rameny: "No co, zajdu sem později".

Po letech se u nich Rozchod znovu objevil - v domě rámusily děti, vtom se z práce vrátil unavený muž a matka děti uklidňovala. Právě teď se to musí povést, teď je odloučí, vždyť za tu dobu musely jak Láska tak Vděčnost z jejich srdcí dávno vyvanout! Jenomže když teď nahlédl do jejich očí, uviděl Úctu a Porozumění. "Hm, tak později", zavrčel Rozchod. A přišel zas. Vidí, děti jsou už dospělé a šediví rodiče jim pomáhají radou. Podíval se jim do očí a zasupěl: uviděl v nich Důvěru.

"No, však mi nikam nezmizí, vrátím se později", zaskřehotal Rozchod a práskl dveřmi.
Uplynul čas, Rozchod nakukuje do domu, kde už běhají vnuci a u krbu sedí a ohřívá se stará babička. Rozchod se zaradoval: "Tak přece - teď přišla moje chvíle". Chtěl rychle nahlédnout do stařenčiných očí, jenže ta náhle vstala a vyšla z domu. Rozchod spěchal za ní. Stařenka došla na hřbitov a posadila se u jednoho hrobu. Byl to hrob jejího muže.

"Mám zpoždění, protáhl zklamaně Rozchod, - čas udělal práci za mě". A pohlédl ještě jednou do očí staré ženy. A uviděl Vzpomínku - vzpomínku na lásku, vděčnost, úctu, porozumění a důvěru...

Zdroj: https://www.facebook.com/