Myšlienky, slová a emocionálne naladenie ovplyvňujú naše zdravie

cellsJarmila Klímová, psychiatrička hovorí o psychosomatike a systemických štruktúrach, kde na úrovni vedy popisuje ako myšlienky, slová  a emocionálne naladenie ovplyvňujú naše bunky. 

Bunky sú inteligentné, vedia sa vyvíjať, učiť a odovzdávať si informácie, napr.  aj genetické záťaže, preťaženosť. Tým si dokážeme cez informačné polia orgánov (ktorých časťou sú bunky) vedome ovplyvňovať svoje zdravie.

Pozrite si skvelé video a objavíte viac: TU