O mne

Anna Šteffeková

Všetko, čo hľadáme, máme v sebe.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zmeň seba a zmeníš svet.

Viac ako pred 20 rokmi som sa vydala cestou spoznávania nových obzorov v rámci zdravého životného štýlu, rozšíreného myslenia, nového vnímania, osobného rozvoja a putovania duše. Zúčastnila som sa mnohých seminárov, stretnutí, workshopov, študovala v zaujímavých školách, stretla nevšedných ľudí, pátrala, hľadala, triedila, menila a dopĺňala si názory a skúsenosti. Až rozhodnutím venovať sa pomoci k sebapomoci  sa mi zmenil život a väčší priestor venujem terapiám, osobnému rozvoju a poradenstvu pre dospelých. Na každú aktivitu som certifikovaná, prešla som skúškami a overeniami znalostí, zručností a aktivít. Najlepším overením praxe sú však referencie a spätné ohlasy od mojich klientov.

Poslanie

Mojim poslaním je spojiť ľudí s ich srdcom a dušou, umožniť im tak nájsť cestu k vnútornej slobode a znovu prežívať radosť zo života.

Narodila som sa v januári 1960 a svet sa stal pre mňa miestom živého spoznávania, a skúmania, najradšej všetko osobne, na vlastnej koži a niekedy aj dvakrát. Zvedavé študovanie a premena teórie do praxe a zložitých vecí na jednoduché sú mi veľkými pomocníkmi najmä posledných 20 rokov, kedy sa venujem poradenským a vzdelávacím aktivitám. Vyštudovala som potravinársku biochémiu, neskôr analytickú chémiu so zameraním na vodu a životné prostredie. V roku 2011 som ukončila magisterské štúdium Andragogiky na Univerzite Palackého v Olomouci, kde som sa popri vzdelávaniu a poradenstve pre dospelých najviac zaoberala štúdijnými predmetmi sociológia, psychológia, firemné vzdelávanie, terapie pre dospelých počas ich životnej dráhy, pomoc v krízach, osobný rozvoj a koučovanie.

Cez vlastné  otázky vzťahov a zdravia som postupne objavovala a spoznávala hlbšie súvislosti fungovania telo - myseľ - duša, vesmírne a božské zákonitosti a princípy. Pochopenie, že všetko, čo hľadáme, máme v sebe,  v našom srdci, prišlo postupne. Práca na sebe bola spojená s praktickými časťami absolvovaných kurzov či ucelených škôl, ako napr. Reiki, NLP, hypnoterapia, holistická regresná terapia Getting Better, spirituálna regresia do života medzi životmi, ThetaHealing®, metamorfná technika, shamballa 1024 a ďalších.

Zodpovednosť za všetko ako myslím, konám,  žijem a radosť z toho, že viem s tým sama niečo urobiť, sú pre mňa dve strany jednej mince a patria neoddeliteľne k sebe.

V bežnom živote mám veľa rolí, ktoré zdieľam a prežívam spolu s ďalšími ľuďmi. Najviac sa však cítim byť bytosťou, ktorá miluje ľudí, chápe ich a vníma ďaleko viac ako je bežné. V každom vidím jedinečnú bytosť, originálnu a neopakovateľnú. To, čo ľudia o sebe dajú bežne znať, je len špička ľadovca. Vnímam človeka celistvo,  vidím ten úžasný potenciál, ktorý v sebe má, o ktorom niekedy však ani netuší. A vidím aj to, ako tento potenciál vyzdvihnúť na povrch, ako a čím ho rozvinúť. Niekedy stačí prestať sa porovnávať. Zabudnúť na súťaženie a vynechať posudzovanie. Radšej sa zastaviť, skľudniť a nájsť si čas na seba a na podstatné otázky: „kto som, kam kráčam, aké je moje poslanie“. Preto som rada podporujúcou bytosťou, terapeutkou, poradkyňou, koučom na životných križovatkách. Vždy mi urobí radosť, keď následne vidím osobný rozvoj a posuny v živote mojich klientov.

A na záver moje motto:

„Do not compare. Everyone is unique.“
„Prestaň sa porovnávať. Každý z nás je jedinečný.“

Aké terapie ponúkam: