Terapie

Priebeh terapie a môj etický kódex

Foto 33

Hovorili mi, že som sa zmenila.
Ale ja som len začala robiť rozhodnutia,
ktoré sa páčia mne a nie iným...

Priebeh terapie

Každej terapii predchádza pomerne rozsiahly rozhovor klienta a terapeuta. Dostatok informácií od klienta dáva predpoklad k výberu čo najvhodnejšej terapie. Je dobré, ak klient prichádza s jasnou predstavou, čo potrebuje riešiť,  aké zmeny by vo svojom správaní, postojoch privítal, čomu potrebuje lepšie porozumieť, v čom potrebuje pomôcť. Bezpodmienečná diskrétnosť dáva klientovi záruku, že môže o sebe a o svojich problémoch hovoriť úplne otvorene a úprimne. Následne kladené otázky umožňujú terapeutovi ešte lepšie pochopenie klienta a zorientovanie sa v situácii, v ktorej sa klient nachádza. Vyústením vzájomného rozhovoru je odporúčanie vhodnej terapie, prípadne návrh časovej následnosti viacerých terapeutických sedení.

Klient je, pred začatím akejkoľvek terapie, oboznámený s jej priebehom, možným výsledkom, predpokladanou dĺžkou trvania a sú mu zodpovedané akékoľvek otázky k danej téme.

Etický kódex

  1. Pracujem podľa svojho srdca a v súlade s klientom.
  2. Mám úctu ku klientovi a jeho ceste.
  3. Dôvera je základom spolupráce s klientom.
  4. K zmenám prispievam tam, kde mi dal klient k tomu súhlas.
  5. Vážim si vlastnú prácu a oceňujem ju.
  6. Sústavne pracujem na vlastnom duchovnom raste a rozvoji.
  7. Oslavujem úspechy  svoje, svojich kolegov a klientov.