Terapie

Priebeh terapie a môj etický kódex

Foto 33

Hovorili mi, že som sa zmenila.
Ale ja som len začala robiť rozhodnutia,
ktoré sa páčia mne a nie iným...

Priebeh terapie

Každej terapii predchádza pomerne rozsiahly rozhovor klienta a terapeuta. Dostatok informácií od klienta dáva predpoklad k výberu čo najvhodejšej terapie. Je dobré, ak klient prichádza s jasnou predstavou, čo potrebuje riešiť,  aké zmeny by vo svojom správaní, postojoch privítal, čomu potrebuje lepšie porozumieť, v čom potrebuje pomôcť. Bezpodmienečná diskrétnosť dáva klientovi záruku, že môže o sebe a o svojich problémoch hovoriť úplne otvorene a úprimne. Následne kladené otázky umožňujú terapeutovi ešte lepšie pochopenie klienta a zorientovanie sa v situácii, v ktorej sa klient nachádza. Vyústením vzájomného rozhovoru je odporúčanie vhodnej terapie, prípadne návrh časovej následnosti viacerých terapeutických sedení.

Klient je, pred začatím akejkoľvek terapie, oboznámený s jej priebehom, možným výsledkom, predpokladanou dĺžkou trvania a sú mu zodpovedané akékoľvek otázky k danej téme.

Pre lepšie zorientovanie uvádzam priemernú dobu trvania jednotlivých terapií:

- spirituálna regresia do života medzi životmi (Cesta k plánom duše): 5 hodín
- regresná terapia: 3 hodiny
- hypnoterapia: 1,5 hodiny
- metamorfná terapia: 1 hodina
- ThetaHealing®: 1 – 1,5  hodiny
- osobné poradenstvo: 2 – 3 hodiny

Z hľadiska rezervovania si potrebného času, treba k terapiám pripočítať  cca 1 - 1,5 hodiny, potrebnej na úvodný rozhovor. Termín si klient môže dohodnúť telefonicky alebo mailom, telefónne číslo a adresa sú uvedené v kontaktoch.

Etický kódex

  1. Pracujem podľa svojho srdca a v súlade s klientom.
  2. Mám úctu ku klientovi a jeho ceste.
  3. Dôvera je základom spolupráce s klientom.
  4. K liečeniu prispievam tam, kde mi dal klient k tomu súhlas.
  5. Po celý čas našej spoločnej práce zostávam s klientom.
  6. Vážim si vlastnú prácu a oceňujem ju.
  7. Spolupracujem s kolegami na vlastnom duchovnom raste a liečení.
  8. Oslavujem úspechy  svoje, svojich kolegov a klientov.