Hypnoterapia

Foto 26

Hypnóza je ten nejpřirozenější dar lidstvu k uzdravení sebe sama.  -Valerie Austin

Hypnóza…pre niekoho sa za týmto slovom skrýva niečo tajomné, nepoznané, niekoho sa pri počutí zmocní strach a nedôvera a je aj veľa ľudí, ktorým pomohla zmeniť seba a svoj život. A pritom je to stav, aký väčšina z nás zažíva viackrát denne – keď nás pohltí dobrá kniha alebo film, keď sa zadívame na jedno miesto a vlastne ho ani nevidíme, lebo naše myšlienky sú niekde ďaleko. Keď sme uvoľnení a dokážeme sa sústrediť tak, že nás okolité zvuky ani iné podnety nerušia, nachádzame sa v ľahkom hypnotickom stave. Aj keď ide o krátke chvíľky, sme v tomto zmenenom stave myslenia zhruba hodinu a pol denne. Stačí byť v tomto „zasnenom“ stave len niekoľko sekúnd a cítime sa príjemne svieži a oddýchnutí.

Hypnóza je stav cielenej koncentrácie, ktorá nás dovedie k múdrosti nášho podvedomia. Podvedomá myseľ funguje na hlbšej úrovni, než naša obvyklá rovina vedomia a nie je ohraničená hranicami logiky, priestoru a času, dokáže si pamätať všetko a čerpať informácie z hĺbky ďaleko za hranicami našich každodenných schopností. V stave hypnózy hrá podvedomie dominantnejšiu rolu, ale naša vedomá myseľ je aj v tomto stave vždy bdelá a pozorná. Pri hypnóze nás nikto nemôže ovládať a mať nad nami  moc, lebo stále máme kontrolu nad tým, čo hovoríme, robíme a prijímame. Tým, že nám hypnóza umožní prístup k nášmu múdremu podvedomiu, má v sebe veľký liečivý potenciál. Podvedomie skrýva v sebe všetky naše poznatky, zážitky, skúsenosti a aj odpovede na akékoľvek  otázky. Ponúka riešenia šité na mieru práve a len pre nás, vychádzajúce z našej vnútornej múdrosti, s cieľom konať tým najlepším spôsobom pre naše najvyššie dobro.

Možností, ako využiť práve hypnózu pre zlepšenie a skvalitnenie života, je viac:

  • Správanie a charakter každého z nás ovplyvňujú naše vlastnosti. Sami najlepšie vieme, ktoré z nich sa prejavujú v našom živote pozitívne a naopak, ktoré nám ho komplikujú. Niekedy nám ani tie najlepšie myslené predsavzatia nepomáhajú a my napriek nim kráčame v starých šľapajách. Ak vieme tieto problémové vlastnosti a modely správania pomenovať, naše podvedomie nám vie povedať, načo nám slúžia a čomu nás majú naučiť. Vie nám aj poradiť, či ich potrebujeme aj naďalej, v akej miere a čím vhodnejším ich možno nahradiť. A vďaka tomu môžeme postupne transformovať nežiadúce vlastnosti na pozitívnejšie a pretvárať sami seba v takom smere a tempe, ako uznáme za vhodné.
  • Veľa sa hovorí o dôležitosti cieľov pre spokojnejší, zmysluplný a obohacujúci život. Často sa stáva, že aj po vytýčení cieľa nami lomcujú pochybnosti a neistota. Ponorením sa hlboko do svojho vnútra môžeme získať informácie o tom, nakoľko je pre nás tento cieľ atraktívny, vhodný, reálny vzhľadom na naše rezervy a plánovaný čas. Nie je zanedbateľný ani vplyv na bezprostredné okolie – partnera, rodinu, priateľov, kolegov… Ak podrobíme ciele takejto hlbšej analýze, je zvýšená pravdepodobnosť ich reálneho naplnenia  a uvedenia do života.
  • Pre ozdravenie  vzťahov je veľmi vhodné vidieť ľudí takých, akými naozaj sú a mať ich rád tým správnym a zdravým spôsobom. Dá sa to dosiahnuť aj tým, že vyčistíme naše vzájomné energetické väzby, odstránime nežiadúcu citovú závislosť, zabránime zvýšenému odlivu energie smerom k druhej osobe. Získame tým funkčný vzťah, postavený na dobrom základe, lepší pocit  a pre seba viac energie. Vrelo odporúčame pri rozchode a rozvode partnerov, ale aj na oživenie fungujúcich partnerských, rodičovských, priateľských a iných vzťahov.
  • Zlepšenie vzťahov možno podporiť aj zmenou komunikácie. Ak sa naučíme počúvať naozaj len to, čo nám druhý hovorí, vidieť len to, čo nám ukazuje, začneme vnímať ľudí a veci v ich skutočnej podobe. Umožní nám to byť neutrálnym pri komunikácii s ľuďmi.. Neznamená to, že sa staneme chladnými osobami, ale získame výhodu neutrality a schopnosť jednať podľa potrieb v danej situácii.
  • Hypnóza nám pomáha aj pri spracovaní emočných stavov ako sú napr. hnev, strach, odpor, smútok, zrada…, ale aj pri nerozhodnosti, vzťahovačnosti, pocite menejcennosti, nadradenosti a podobne. Vrátením sa po časovej osi k prvopočiatku, pochopením a uvedomením si okolností, za ktorých k tomu došlo, môžeme sa oslobodiť a zamedziť ďalšiemu vplyvu na náš súčasný život. V prípade, ak sa korene nachádzajú vo veľmi dávnej minulosti, prichádza na pomoc regresná terapia, ktorá pátra po príčinách v minulých životoch.
  • Niekedy nám v naplnenom, radostnom a zmysluplnom živote bránia obavy, strachy, frustrácie, fóbie a traumy. Tu nám hypnóza umožňuje odhaliť a spracovať, pretransformovať  ich tak, aby klient vedome dokázal bez nich žiť a integrovať nové poznatky do svojho súčasného života.
  • Zbaviť sa vedome návykov, závislostí a zlozvykov a častokrát si dať pevné predsavzatia na ich nápravu alebo odstránenie, to vyskúšal už hádam každý z nás. Odstrániť alebo pretransformovať ich však natrvalo si vyžaduje prácu aj na podvedomej úrovni a tu je vhodným pomocníkom práve hypnoterapia.

Hypnotická terapia zahŕňa v sebe rôznorodú kombináciu postupov, prispôsobených riešeniu Vašich konkrétnych problémov. Obsahom rozhovoru klienta a terapeuta je preto pomerne podrobný popis ťažkostí a očakávaných zmien. Na základe toho sa dohodne spoločný postup, zohľadňujúci Vašu osobnosť, individuálne potreby a časovú postupnosť.

Je na každom z nás, či si dovolíme prijať a používať našu vnútornú múdrosť na ceste za kvalitnejším, plnším a spokojnejším životom a naším osobným napredovaním.

Pracujem najmä podľa princípov a s postupmi klinickej hypnoterapie podľa Miltona Ericksona.

Klinickú hypnózu a hypnoterapeutické postupy považujem za základ mnohých ďalších terapií, s ktorými pracujem. Za základy a trpezlivý prístup vďačím dánskej lektorke a hypnoterapeutke Jane Winkler Vetešníkovej.

Som členkou medzinárodnej organizácie hypnoterapeutov National Guild of Hypnotists