Life coaching

Event Image

Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžeme vôbec nič urobiť. Jeden sa volá Včera a druhý Zajtra. Dnešok je tým správnym dňom, kedy je možné milovať, konať a predovšetkým žiť. - Dalajláma

Predstavte si ľudský potenciál ako žiarovku, ktorá má schopnosť osvetľovať – riešiť problémy, ale ktorá žiaľ nesvieti jasným bielym svetlom, ale svieti cez rôzne zafarbené a tmavé filtre. Tieto filtre sú vytvárané našimi postojmi, presvedčeniami, znalosťami, skúsenosťami a traumatickými zážitkami, či inými faktormi. Slabé a rôzne zafarbené svetlo potom skresľuje pohľad na daný problém a dáva nám nesprávne informácie. Naviac do situácie vstupujú aj iné svetlá (naši partneri, rodina, priatelia, kolegovia, šéfovia...) a naše vnímanie reality sa skomplikuje ešte viac....

Life coaching (životné koučovanie) prispeje k uvoľneniu ľudského potenciálu s tým, že úlohou kouča je pomoc s odstraňovaním týchto filtrov. Kouč nezasahuje do vnútra koučovaného, nemení jeho osobnosť, iba mu pomáha uvoľniť bloky a nájsť alternatívne formy reagovania na rôzne situácie. Často krát môže ísť aj o predvídanie možných rizík a ich odstránenie, alebo poskytnutie priamej podpory.

Situácie pri ktorých je vhodný life coaching:

 • Neuspokojivé partnerské a rodinné vzťahy
 • Problémy v zamestnaní
 • Hľadanie zmyslu života
 • Ocitnutie  sa v situáciách, keď nevieme ako ďalej
 • Syndróm vyhorenia
 • Únavový syndróm
 • Pocity menejcennosti
 • Depresívne stavy (keď ešte neberiete antidepresíva ani iné psychofarmaká)

Pri takejto práci spoločne skladámepuzzle“ nového života v súlade s novými potrebami, želaniami a uvoľneným potenciálom. Nedám Vám hotové riešenia a návody, odpovede poskytne Vaše podvedomie, Vaša vnútorná múdrosť, možno prepátrame v ďalekej minulosti alebo hlbinách Vašej duše. Mojou úlohou je sprevádzať Vás procesom odhaľovania príčin, podieľať sa s Vami na ich ukončení, odstránení alebo transformácii. Na záver spoločného úsilia zostavíme z Vašich odpovedí životný plán v oblastiach ako sú vzťahy, rodina, zdravie, financie, práca a osobný rozvoj. Pre tento život, ale môže to byť aj pre budúce životy.

Pri koučovaní sa jedná o tieto fázy:

 1. Zistenie - prečo sa mi to deje?
 2. Pochopenie - aký to má pre mňa význam, čomu sa mám v týchto lekciách naučiť
 3. Uvedomenie - čo mám zmeniť ?
 4. Ukončenie - čo mám ukončiť, doriešiť, vyriešiť, odpustiť
 5. Transformácia - čo mám pre to urobiť, aby sa mi tieto lekcie neopakovali

Pri tomto spôsobe koučovania sa zmeny začnú „diať akoby samy“.  Menia sa Vám postoje, myšlienky, presvedčenia v súlade s potrebami Vašej duše. Často len samotným pomenovaním situácií a udalostí sa uvoľní potenciál na ich riešenie. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas a Vašu trpezlivosť, Vašu ochotu spracovať a prijať zmeny a nové veci. Je to Vaša nová cesta, počas ktorej sa uvoľňujete, meníte, učíte sa rovnováhe medzi prijímaním a dávaním, spoznávate svoje nové ja, otvárate sa bezpodmienenčnej láske a svetlu. Až jedného dňa si všimnete, že spolu s Vami sa zmenilo aj Vaše okolie, vaša realita.