Holistická regresná terapia do minulých životov

Keď sa človek sám presvedčí, že nezomiera spolu so svojím telom, uvedomí si svoju nesmrteľnosť a božskú podstatu, ktorá presahuje narodenie aj smrť.

Regresná terapia je návratom do minulých životov, slúžiacim k možnémFoto 30u vyriešeniu problémov v súčasnosti. Umožňuje prienik do oblastí, kde sú uložené spomienky, ku ktorým sa vedomá myseľ normálne nedostane. Zážitky, traumy, emócie prežité v dávnej minulosti, môžu byť zdrojom dnešných ťažkostí, nutkavého, škodlivého či deštruktívneho spávania, fóbií, neprimeraných reakcií a aj niektorých zdravotných problémov. Niekedy je nám odkrytá minulosť tohoto života, to, čo sme z nejakých dôvodov potlačili, zabudli alebo si to nepamätáme, lebo sme boli malé deti, prípadne sú to zážitky z prenatálneho obdobia. Zlepšenie stavu nastáva v dôsledku spomienky, opätovného prežitia a pochopenia. Ak spoznáme a pochopíme pravé dôvody svojich ťažkostí, strachov, závislostí, ak preskúmame jadro týchto dôvodov, ťažkosti akoby samé odznievajú a nemoci sa zlepšia.

Múdrosť nášho podvedomia je aj v tom, že nám ukáže iba také situácie, ktoré vie naša vedomá myseľ prijať a spracovať.

Veľmi často sa stretávame v súčasnom živote s osobami z minulých životov. Podvedomé rozpoznanie takejto osoby sa môže prejaviť okamžitou príťažlivosťou alebo naopak odporom a opakovaním starého naprogramovaného modelu správania, ktoré sa však teraz môže zdať neprimerané a zvláštne. Takéto prejavy nájdeme často v rodinných, partnerských vzťahoch, ale aj vo vzťahoch nadriadený - podriadený, učiteľ - žiak, susedia a pod. Rozpoznanie týchto väzieb vedie k ich lepšiemu pochopeniu a uvedeniu na pravú mieru.

Prínosom regresnej terapie je aj možnosť opätovného prežitia vlastnej smrti v niektorom z dávnych životov. Keď sa človek sám presvedčí, že nezomiera spolu so svojím telom, uvedomí si svoju nesmrteľnosť a božskú podstatu, ktorá presahuje narodenie aj smrť. Život sa vďaka tejto skúsenosti stáva radostnejší, plnší, uvoľnenejší, nezávislejší, zodpovednejší, strach sa zmenšuje a narastá nádej.

Reinkarnácia dáva životu víziu spravodlivosti a prináša jednoznačné posolstvo: nerobme nikomu to, čo nechceme aby robili nám. Ak by sme vedeli prijať život ako cyklus nepretržitého učenia sa, zrejme by sme v ňom dali oveľa väčší priestor pochopeniu, láske, tolerancii, empatii a pestovaniu dobrých medziľudských vzťahov na všetkých úrovniach nášho bytia.

Ďalšie informácie k terapii môžete nájsť aj v tomto videu.


Absolvovala som 2-ročnú školu Getting Better School Bernadeta Hodkova a som členkou Medzinárodnej asociácie regresných terapeutov: The Earth Association for Regression Therapy

Pozrite si názory členov EARTH ako funguje regresná terapia a čo sa v nej deje. V nastaveniach Youtube (ozubené koliesko napravo dole pod videom) nájdete aj možnosť spustiť české titulky.