Spirituálna regresia do života medzi životmi

...hľadal som v chrámoch, kostoloch a mešitách,V014KnowThyHeartMagenta-5x7
až som to božské našiel vo svojom srdci. -Rumi

Sme tí, čo hľadajú esenciu života,
Nie sme viazaní na chrám, mešitu alebo modlitebný koberec.
Sme energiou univerza,
nie drahou hmotou a otrokmi tohto sveta.
Sme ako tečúce poklady vo všetkom, čo je,
lebo naša bytosť je neoddeliteľne spojená so stvorením.

Prostredníctvom regresnej terapie duše sa dostanete do hlbokého spojenia so svojou dušou a do spomienok odhaľujúcich a aktivujúcich pozadie Vašej individuality a Vaše skutočné poslanie.

Štvorhodinová „cesta duše“ v hlbokej telesnej relaxácii a hypnotickom stave, významne vyvoláva spomienky a zážitky z podvedomej mysle a kolektívneho nevedomia. Tieto ďalekosiahlo ovplyvňujú pochopenie seba samého a životné pocity každého jednotlivca.

Spirituálna regresia do života medzi životmi je výnimočným sedením uskutočňujúcim sa možno raz – dvakrát za život s výrazným potenciálom pre liečenie, rozvoj duše a transformáciu. Terapia vedená terapeutkou reegresnej terapie predstavuje prelom k výskumu našej existencie, kde sa cez regresiu do života medzi životmi  dostávame k jadru našej duševnej identity.

V tejto regresii dostaneme odpovede na to, kto sme, čo je našou životnou úlohou, poslaním, aké sú roly našich partnerov, príbuzných, priateľov, či kolegov v našom živote, môžu sa nám ukázať príčiny našich chorôb, telesných zmien či iných starostí a aj návody na ich odstránenie. Našej duši prídu na pomoc: naše podvedomie, duchovní sprievodcovia či rada starších, prostredníctvom ktorých sa dostaneme k informáciam z jemnohmotného sveta.

Spirituálna regresia do života medzi životmi je prospešná pre osobný a duchovný vývoj. Do každodenného života prináša pochopenie, motiváciu, kľud, radosť a lásku. Ľudia sa uzdravia, keď sa zbavia svojich škodlivých myšlienkových vzorcov a problémové emócie premenia cez pochopenie na lásku a radosť. Duchovný pohľad na existenciu človeka ako duše – vedomie úplne nezávislé na tele, prináša pocit slobody, obavy a strach postupne vymiznú. Ľudia cítia zrazu úplne odlišne vzájomné spojenie a často sa napoja na Zdroj alebo lásku. Ich objavy majú často hlboký a zásadný vplyv na ich život.

Čím je pre Vás cesta k plánom duše prínosná

Základom mojich terapií je celostný (holistický) prístup k spirituálne regresii do života medzi životmi získaný v Getting Better School Bernadeta Hodkova.

Moja práca je  v súlade so základnými princípmi Michaela Newtona, zakladateľa spirituálnej regresie do života medzi životmi. Takisto je obohatená skúsenosťami modernej školy Andyho Tomlinsona, ktoré priniesla Bernadeta Hodkova.

Ďalšie informácie k terapii môžete nájsť aj v tomto videu:

A na záver veľké ĎAKUJEM:

Spirituálna regresia do života medzi životmi – regresná terapia duše (Soul Regression) priniesla do SR a ČR erudovaná česká terapeutka a lektorka žijúca a pôsobiaca vo Francúzsku Bernadeta Hodková. Pozrite sa, prosím, pre bližšie informácie, na jej stránku:

Video lektorky a zakladateľky Getting Better School Bernadety Hodkovej:

Absolvovala som 2-ročnú školu Getting Better School Bernadeta Hodkova a som členkou Medzinárodnej asociácie regresných terapeutov: The Earth Association for Regression Therapy

Môžete si pozrieť aj video mojej kolegyne z ČR, ktorá priblíži prácu terapeutky spirituálnej regresie do života medzi životmi.