ThetaHealing®

V026TreeOfLightWings-5x7

Včera som bola chytrá,
lebo som chcela zmeniť svet.
Dnes som múdra,
preto mením samu seba.

Poznáte situácie, keď sa telesne necítime v poriadku, zažívame náročné, niekedy nefunkčné  medziľudské vzťahy alebo rušivé situácie v pracovnom živote, či blokujúce presvedčenia ako napr. „nikdy nemám šťastie“, alebo negatívne emócie „nenávidím otca, neznášam mamu“, situácie alebo chyby, ktoré sa v živote častokrát opakujú... Vo všetkých týchto oblastiach sa dá pomôcť prostredníctvom ThetaHealing®. Častokrát stačí jediné sedenie, aby ste dosiahli a pocítili  hlboké zmeny v presvedčeniach.

Odkiaľ pochádza  a čo je ThetaHealing®

ThetaHealing® bol vyvinutý americkou zakladateľkou menom Vianna Stibal, ktorá mala diagnostikované zriedkavé rakovinové ochorenie nohy a podľa lekárov nemala dlho žiť. Po samovyliečení šíri Vianna túto techniku ďalej po svete.

ThetaHealing® je mimoriadne jemná a zároveň veľmi účinná meditačná technika, počas ktorej klient je v uvoľnenom relaxovanom stave. Táto metóda nám umožňuje využívať vlastnú prirodzenú intuíciu tým, že sa terapeut naladí na bezpodmienečnú lásku Tvorivej Energie (Zdroja, Stvoriteľa všetkého čo je), ktorá je zdrojom liečivej sily, a sprostredkováva ju klientovi. Umožňuje nám jednoducho a rýchlo identifikovať hlboké bloky, emočné vzorce a obmedzujúce presvedčenia, vnútorné programy, ktoré sú uložené v mysli, tele, podvedomí a duši a majú dopad na život, psychický a fyzický stav daného človeka. Následne môžu byť transformované tak, aby pomohli zmeniť život a realitu daného človeka.

Pomocou práce s rôznymi technikami, najmä však techniky práce s presvedčeniami uloženými       v podvedomí vašej mysle, je možné nájsť a uvoľniť skryté negatívne programy, vzorce správania či automatické podvedomé reakcie a nahradiť ich novými, pozitívnymi, a tým plne rozvinúť svoj potenciál, skvalitniť váš život vo všetkých oblastiach.

Hladina theta

Theta (4-7 Hz) je mozgová hladina, ktorú dosahujeme počas hlbokej meditácie. Je čiastočným útlmom vedomia, keď mozog nereaguje na vonkajšie podnety. Dostávame sa do nej pri najhlbšom uvoľnení a pri spánku doprevádzanom snami.

Snívanie v stave Theta podporuje predstavivosť a tvorivosť. Navodiť samovoľne hladinu „Theta“ a zotrvať v nej je veľmi ťažké, ale nie nemožné. Táto hladina nám umožňuje vstúpiť do spojenia medzi vedomou a podvedomou časťou mysle. V tejto hladine je možné vidieť, počuť a pracovať so Zdrojom Univerzálnej Energie.

Veda a ThetaHealing®

ThetaHealing®čerpá z vedeckých poznatkov v kvantovej fyzike, bunkovej biológii a epigenetike, ktoré spája do fenomenálnej liečebnej metódy ThetaHealing®, ktorá môže ovplyvniť tieto oblasti:

  • Vyjasnenie vzťahových štruktúr (rodičia, deti, priatelia, šéf...)
  • Odstránenie blokujúcich presvedčení a vzorcov správania a ich nahradenie novými
  • Odstránenie strachov, stresových reakcií, závislostí a ďalších
  • Podpora liečenia na fyzickej a psychickej úrovni
  • Naprogramovanie regenerácie a ozdravných procesov priamo v DNA buniek
  • Oslobodenie od prekliatí, sľubov, prísah a záväzkov, ktoré si často nesieme z minulých životov
  • Uvoľnenie z karmických blokád a štruktúr
  • Čistenie klienta od privtelených energií a negatívnych myšlienkových foriem (psychických útokov)
  • Čistenie priestorov a domov od privtelených energií a negatívnych myšlienkových foriem

Všetko, čo sa v našom živote deje sme si vytvorili prostredníctvom myšlienok, názorov a vzorcov “skrytých” v našom podvedomí. Je to práve podvedomá časť mysle (tvorí 88%), ktorá tieto presvedčenia, názory a vzorce správania drží. Ak chcete zmeniť svoje životy, zmeňte svoje presvedčenia a názory, ktoré sú v podvedomí skryté.

Presvedčenia si v podvedomí držíme na štyroch rôznych úrovniach:

a)    základná úroveň (súčasný život),
b)    genetická úroveň (dedičná),
c)    historická úroveň (minulé životy),
d)    úroveň duše.

a)    Presvedčenia základnej úrovne – väčšinu týchto presvedčení sme získali v priebehu tohto života do veku 4 rokov. Práve v skorom veku, ba dokonca počas tehotenstva je formovaná väčšina životných presvedčení, názorov a vzorcov správania. Tieto programy a presvedčenia budú stále nevedome ovplyvňovať či zasahovať do nášho života, až kým si ich neuvedomíme a na vedomej úrovni nezmeníme.

b)    Presvedčenia genetickej úrovne – sú získané od našich predkov, pričom sme ovplyvňovaní až 7 generácií dozadu (a náš život ovplyvňuje 7 generácií dopredu). Na tejto úrovni môžu byť rôzne druhy názorov, presvedčení, ktoré si Vaša rodina nesie niekoľko desaťročí či dokonca stáročí. Medzi takéto presvedčenia patria zväčša tie, ktoré podčiarkujú určitý rodinný systém (problém) alebo za určitých podmienok tento problém vyvolajú.

c)    Úroveň historická (iných životov) – tieto presvedčenia pochádzajú zo spomienok na iné životy, ktoré niektorí ľudia považujú za “minulý život” a iní sa domnievajú, že ide o “paralelné životy”. Práve na tejto úrovni sú držané rôzne obavy a fóbie. Spomienka na udusenie v inom živote môže vytvoriť klaustrofóbiu v tomto živote. ThetaHealing® technika môže tohto životnú fóbiu zmeniť tým, že naučí podvedomie rozdiel medzi tým, čo sa stalo vtedy a čo sa deje teraz.

Mnoho ďalších celoživotných presvedčení sa odráža v sľuboch alebo záväzkoch, ktoré sme v iných životoch dali, napr.: sľub chudoby, sľub mlčanlivosti,  sľub otroctva, sľub cudnosti, sľub samoty.

d)    Presvedčenia na úrovni duše – zahŕňa presvedčenia o tom, kým v svojej podstate skutočne sme. Sú to zvyčajne presvedčenia o tom, kým sme a aký je náš účel v tomto živote. Odzrkadľuje náš pohľad na radosť, šťastie, lásku, mier atď …

DOWNLOAD – Tvorba pocitov

Na dosiahnutie kvalitného života je dôležité nielen odstrániť nefunkčné a obmedzujúce presvedčenia, ale aj vytvoriť nové a pozitívne pocity, aby sme boli schopní žiť každodenný život v radosti, šťastí a láske. Nie všetci vieme aké to je žiť v harmónii, šťastne a plnohodnotne. Nie všetci vieme aké to je byť milovaní, chcení či prijatí. Tvorba a prijatie týchto nových pocitov je obohacujúcim prvkom ThetaHealing®.

Lektorka Marcela Rudá vo mne vzbudila záujem o ThetaHealing® a ukázala mi možnosti využitia v každodennom živote a v poradenstve pre klientov. Veľká vďaka.

Bližšie informácie nájdete na stránke zakladateľky Vianny Stibal - www.thetahealing.com.

Ako lektorka certifikovaná priamo u Vianny Stibal som pre Vás pripravila tieto semináre Thetahealing.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA