Vytváranie vedomého vzťahu k sebe a ostatným

vztahyTúžba byť v pohode, žiť v harmónii a dostatku, šťastne, ľahko a radostne, je zakotvená v každom z nás. Je to zároveň aj naše bytostné právo. Čím je to, že napriek tomu sa cítime niekedy osamelí, odmietaní, ponižovaní a v nepohode?

Tu si treba uvedomiť, že naša zem, náš svet je pre nás školou, kam sme sa prišli učiť a rásť. Vzťahy a celé naše okolie sú nám len zrkadlom, akí sme a čo si o sebe myslíme. Na vedomej úrovni to pritom nemusíme ani tušiť. Najdôležitejšie je, ako prijímame sami seba. Či sa máme radi takí, akí sme, so všetkým, čo k nám patrí. Či si uvedomujeme, že ako bytosť sme celiství. Patria k nám nielen tie vlastnosti, pocity a konanie, ktoré je podľa nás správne a pekné a okolím často krát želané a vyžadované. Našou súčasťou je aj opačná škála – súbor tých vlastností, pocitov, charakteristík a situácií, ktoré na vedomej úrovni odmietame a kritizujeme. Čím viac niečo odmietame, neprijímame a bránime sa tomu, kritizujeme a odsudzujeme u druhých, tým viac nám toho vesmír posiela, aby nám ukázal, že aj to sme my a tiež to k nám patrí. Máme v sebe nespracované zážitky, emócie a traumy z rôznych období a zastavili sme sa na našej ceste vývoja. Niektoré situácie sa nám v živote tiež viackrát opakujú a prichádzajú stále intenzívnejšie. A vtedy je už načase začať vedome so sebou niečo robiť.

Dobrá správa je, že ak vieme prijať našu celistvosť a všetko, čo k nám patrí, nebojujeme s tým, prestaneme posudzovať, kritizovať a nadávať na situácie v našom živote a „zrkadlá“ nastavené od okolia - partnerov, blízkych, ale aj cudzích ľudí, tlak sa uvoľní a nám začne byť lepšie.

Úspešným receptom je vedome sa sústreďovať na seba, na svoje prežívanie situácií a na svoje pocity. Uvedomovať si, čo sa deje s nami, ako sa cítime, a nezaoberať sa hneď druhým človekom a situáciou. Dôležité je to pomenovať: napr. cítim sa využívaný, cítim sa ublížený, som nedokonalý a cítim sa z toho frustrovaný, cítim sa podceňovaný, cítim sa manipulovaný, cítim sa škaredý, som nahnevaný, zúfalý a pod. Máme právo sa tak cítiť, pripusťme to a naučme sa prijať tento fakt. Poďme však ďalej. Podľa zákona rezonancie, práve my do okolia vyžarujeme, že takí sme. Podceňujeme sa, neveríme si, pochybujeme o sebe, nedávame si dosť lásky, odmietame svoje telo alebo niektoré vlastnosti. Ale hneváme sa na druhých, vyčítame im, čo pre nás nespravili, kritizujeme okolie. Ak nechceme prevziať za seba zodpovednosť, ocitáme sa v roli submisívnej obete, ktorá sa nechá manipulovať, využívať  a pod.  Je to v nás a okolie nám to plnou mierou ukazuje a vráti, čo sme vyžiarili, aké signály vyslali. Nevyčítajme si to. Uvedomme si, že sme takí a patrí to k nám. Nepomôže hľadať chyby na druhých, v ich správaní a prístupoch, hľadať, čo nefunguje v systéme a na verejnosti.

Ak chcem niečo zmeniť, začnime zmenu od seba. Keď sa v sebe skľudníme, začnime pátrať po opačnom pocite alebo vlastnosti, či ho v sebe máme tiež, či si ho vedome vieme privolať, predstaviť, cítiť. Tu je dôležité si uvedomiť, že na celej stupnici pocitov a vlastností máme vždy právo slobodnej voľby a môžeme sa rozhodnúť pristupovať k sebe inak a zvnútra sa naladiť niekde do stredu. Ak nám v tom niečo bráni - sú to naše traumy, bloky a prežité emócie, ktoré sa v nás hlboko zakorenili, vytvorili presvedčenia a spúšťajú sa celé programy, najmä rôzne obranné mechanizmy. Mnohé presvedčenia sme prevzali od rodičov, príbuzných a celkove z kolektívneho nevedomia v oblasti, kde žijeme. To, čo neviete odblokovať a uvoľniť sami, tam ponúkam moju pomoc k sebapomoci prostredníctvom terapií, ktoré nájdete na www.radostzozivota.sk 

Aké sú signály, že je načase na sebe pracovať?  Ak si uvedomíme, že hľadáme potvrdenie seba samých prostredníctvom uznania od okolia, prostredníctvom hromadenia vecí, predmetov, hmotných statkov, cez vyžadovanie lásky od druhých za každú cenu, cez očakávania, že druhí sa o nás postarajú, zachránia nás, vytvoria nám životný program, vybavia za nás veci, sú zodpovední za našu pohodu a šťastie a radosť, sú zodpovední za to, že nám sa nedarí, vyriešia naše zdravie .... tak je načase začať na sebe pracovať, zmeniť svoje myslenie a vedome začať žiť inak a vytvoriť si novú realitu.

Pristupujte k sebe s láskou a majte so sebou trpezlivosť.

Anna Šteffeková